Työnohjaus

Adoptioplus järjestää mm. opetus- ja järjestöalalla työskenteleville, pienyrittäjille sekä sijaisvahemmille yksilö- ja ryhmätyönohjausta sekä työyhteisötyönohjausta eripituisia jaksoja ohjattavan tarpeen mukaan.

Ryhmätyönohjaus: yhden ohjauskerran kesto 1,5 tuntia. Ryhmätyönohjaukseen otetaan noin 5 - 8 saman työnantajan palveluksessa tai samalla alalla toimivaa henkilöä.

Vanhempainohjaus työnohjauksellisin keinoin totetutetaan tilauksesta pienryhmissä eri puolilla Suomea.

Yksilötyönohjaus: yhden ohjauskerran kesto 45 minuuttia.

Työnohjaukseni perustuu dialogisuuteen, eettisyyteen, voimavaralähtöisyyteen ja moniammatillisuuteen. Teen työtä opettajan viitekehyksestä käsin pohjaten näkemykseni konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, kiintymyssuhdeteoriaan ja systeemiteoriaan. Näen ihmisen arvokkaana kokonaisuutena. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.

Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös Skypen välityksellä!

Pyydä tarjous, puh. 045 2584 211.

Teen työnohjausta myös perhehoitajille! (Perhehoitoliiton lisäkoulutus 29.10.2011.)

 

Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste.