Referenssit

ADOPTIOPLUS-YRITTÄJÄ SEIJA POIKOSEN ESITTELY:

 • Filosofian maisteri, opettaja.
 • Työnohjaaja. 2,5-vuotinen ammattikorkeakoulutus Diaksissa. STOry-työnohjaaja.
 • Adoptioperheiden vertaistukijärjestön Adoptioperheet ry:n perustaja, hallituksen puheenjohtaja-vapaaehtoistyöntekijä v. 1997 -2003 ja vs. toiminnanjohtaja v. 2007 – 2010.
 • Oikeusministeriön asettaman adoptiolain uudistusta valmistelevan työryhmän jäsen 2009 - 2010.
 • Adoptio-osaamisen täydennyskoulutus. Helsingfors Universitet. Svenska sosial- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. 3.12.2008 – 11.9.2009.
 • Perhehoitotyön/perhetyön erikoistumisopinnot sekä niihin sisältyvät varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen -perusteet. Laurea ammattikorkeakoulu. 2008 - 2009.
 • Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -ohjaajakoulutus 2013.
 • ADHD-ohjaajakoulutus 2013.
 • Osallistunut useisiin adoptio- ja traumakoulutuksiin.
 • Omakohtainen ja pitkäaikainen kokemus adoptiosta: ensimmäinen adoptioprosessi alkoi 1990-luvun alussa, v. 1994 3- ja 5-vuotiaat sisarukset ja v. 1997 1,5-vuotias poika. Lapset jo aikuisia.
 • Työkokemusta 25 vuotta murrosikäisten opettajana.
 • Työnohjausreferenssit: järjestöala, perhehoitajat, freelance-toimittaja, opetushenkilöstö, mm. erityisopettajat.

Seija Poikonen on muun muassa ideoinut ja ollut toteuttamassa Adoptioperheet ry:n Infokansiota, ollut mukana tekemässä Adoptioperheet ry:n oppaita Adoptiolapsi päivähoidossa ja Adoptiolapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, kirjoittanut asiantuntija-artikkeleita eri alojen ammattilais- ja järjestölehtiin sekä hoitanut adoptioperheitten edunvalvontaa mm. antamalla haastetteluja ja lausuntoja (mm. perhevapaatyöryhmälle), kirjoittamalla mielipidekirjoituksia (ks. esim. Helsingin Sanomat, vieraskynä 17.8.2008) ja tekemällä eduskuntavierailuja (ks. mm. Eduskunta - valtiopäiväasiakirjat 1998).

Adoptioperheet-lehden päätoimittajana Poikonen toimi yhteensä 10 vuotta, ks. mm. Adoptioperheet ry:n lehden artikkelit. Lisäksi  hän on pitänyt adoptioaiheisia luentoja mm. opettajille, päivähoitohenkilöstölle, sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijoille, adoptiovanhemmille ja adoptiolasta odottaville.

Suomen työnohjaajat STOry:n ja Suomen Yrittäjät ry:n jäsen.

 

www.yrittajat.fi

 

Esimerkkejä Adoptioplussan toiminnasta vuosina 2010 - 2014:

Ammattilaisten, opiskelijoiden, adoptiovanhempien ja sijaisperheiden kouluttaminen. Aiheailuina mm. perustietoa adoptiolapsesta ja adoptiolapsen kasvattamisen erityispiirteistä, adoptiolapsi päivähoidossa ja koulussa, adoptoidun murrosikä, ennenaikainen murrosikä, identiteetin kehittyminen sekä vanhemman kielletyt tunteet. Koulutuksissa yhteistyötahoina ovat olleet mm. Sataedu, Oulun diakonissalaitos, Pelastakaa Lapset ry, Amk Laurea, Adoptioperheet ry.

Artikkeleja ja lehtijuttuja mm. Pelastakaa Lapsille, Adoptioperheet ry:lle ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:lle.

Rinnallakulkija-tukipalvelu perheille kuntien ja perheiden hankkimana.

Verkkovalmennus yksittäisille adoptiohakijoille.

Tuetut vertaisryhmät mm. adoptiovanhemmille, joiden lapsi on aloittamassa koulua, sosiaalitoimen asiakkaana olevien adoptiovanhempien ryhmä sekä kasvatuksen tukiryhmä adoptiovanhemmille.

Perheiden ja ammattilaisten konsultointi.

Suomen kielen opettaminen 10-luokalle, Ammattistartille ja maahanmuuttajille Seurakuntaopistolla.

Työnohjaus mm. järjestöille, opettajille ja free lance -toimittajalle sekä sijaisperheelle.